iconTworzenie
remanentów

Tworzenie remanentu

W celu ułatwienia wpisywania i sporządzania remanentu stworzono w programie specjalną funkcję remanent. Opcja jest dostępna w menu głównym pod nazwą remanent. Funkcja ta pozwala na wpisanie a następnie wydrukowanie remanentu z dowolnymi informacjami np.: ceny zakupu, sprzedaży, stawki VAT, itd. Remanenty zapamiętywane są w osobnych zbiorach - każdy remanent posiada inną nazwę. Plik z remanentem ma rozszerzenie *.rmn.

Po wejściu do opcji pojawia się okienko, w którym wpisuje się nazwę tworzonego remanentu lub wczytuje się istniejący remanent. Jeżeli tworzymy nowy remanent należy wpisać nową nazwę i nacisnąć klawisz NEW. W przypadku modyfikacji już założonego remanentu należy kliknąć w odpowiedni plik.

remanent-nazwa

Po wybraniu zbioru pojawia się specjalna lista z nazwą, ilością oraz katalogową ceną zakupu towaru. Lista ta może być tworzona na podstawie katalogu towarów (znajdują się na niej wszystkie towary i w takiej kolejności jak w katalogu) lub stanu w magazynie na stoisku.

Import danych

Towary można zaimportować z Excela, pliku txt czy w formatach natywnych niektórych popularnych programów takij jak WF-Mag, Faktura NT, DCGS czy TETA.

Moduł Kontrahenci również posiadają analogiczną funkcjonalność. Szczegóły na stronach developerskich GITHUB

Czytaj więcej o programach MADAR ...

madar.mobi

Zarządzaj magazynem
i sprzedażą

iconprzez internet
iconza darmo jeden użytkownik
iconbez instalacji
iconbez limitu ilości towarów
icondla wielu magazynów

Jak działa portal: zobacz demo