iconWarunki
licencji
programu Invoicer

LICENCJA programu Invoicer

 

Definicje

Użyte w licencji określenia oznaczają:
 1. Program Invoicer - jeśli nie jest użyta szczegółowa nazwa, przez programy Invoicer definiuje się program działający pod przeglądarką Invoicer Mobile, jak i Invoicer Madar uruchamiany jako aplikacja w środowisku Windows, Linux.
 2. Programy komercyjne Madar - jeśli nie jest użyta inna szczegółowa nazwa, przez programy komercyjne Madar uważa się programy udostępniane na licencji komercyjnej, w szczególności: KPR Madar, Magazyn Madar, Madar ERP.
 3. Stanowisko - rozumiane jest jako urządzenie, za pomocą którego można nawiązać połączenie z serwerem i użytkować program Mobile.
 4. Użytkownik - użytkownikiem jest osoba fizyczna lub prawna korzystającą z programów Mobile.
 5. Zastosowania komercyjne - używanie programów Mobile w firmach i przedsiębiorstwach, włączając w to wszelkiego typu instytucje rządowe, edukacyjne, naukowe itp.

Użytkowanie programu Invoicer

 1. Program Invoicer udostępniany jest na licencji FREEWARE, zarówno dla osób fizycznych, jak i firm oraz instytucji, również do zastosowań komercyjnych.
 2. Programów Invoicer można używać na dowolnej ilości stanowisk i przez dowolną ilość użytkowników.

Wyłączenia

 1. Licencja nie zezwala na jednoczesne użytkowanie na tej samej bazie programów komercyjnych Madar oraz programu Invoicer, zarówno Invoicer Mobile, jak i Invoicer Madar.
 2. Licencja obejmuje jedynie prawo do bezpłatnego użytkowania programu, zabrania się samowolnych modyfikacji programu, jego disasemblacji, pobierania opłat, zmiany warunków licencji bez pisemnej zgody właściciela praw.

Pomoc techniczna

Użytkownicy programów Invoicer mają prawo do uzyskania pomocy technicznej tylko w formie odpowiedzi na pytania zadawane poprzez e-mail, forum lub zadaj pytanie.

Ograniczenia rękojmi

 1. Producent gwarantuje, że program Invoicer będą w znacznym stopniu działały zgodnie z dołączoną dokumentacją. Jednak ciągły rozwój oprogramowania może spowodować, że funkcjonalność będzie różniła się od tej, opisanej w dokumentacji.
 2. Producent nie gwarantuje, że oprogramowanie spełni oczekiwania nabywcy. Program jest intensywnie testowany w zakresie prawidłowości działania oraz współdziałania z różnorodnym oprogramowaniem, tym niemniej firma Madar Sp. z o.o. nie gwarantuje całkowitej bezbłędności programu oraz poprawnego współdziałania z innym oprogramowaniem.
 3. Nabywca ponosi pełne ryzyko co do użycia programu Invoicer do określonego celu.

Wyłączenia z odpowiedzialności za straty

 1. Producent i właściciel praw nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe, nieprzypadkowe, pośrednie lub podobne uszkodzenia, włącznie z każdą utratą korzyści lub danych, jakie powstały w wyniku użycia lub z braku możliwości użycia programu, nawet jeśli firma Madar Sp. z o.o została uprzedzona o możliwości powstania takich uszkodzeń.
 2. Zrzeczenia i ograniczenia wymienione powyżej będą miały zastosowanie niezależnie od tego, czy nabywca zaakceptuje program. W żadnym z przypadków odpowiedzialność Producenta względem Nabywcy nie przekroczy sumy, jaka Nabywca zapłacił przy zakupie programu.
Reklamacje i zapytania można składać za pomocą poczty elektronicznej biuro@invoicer.pl,

Invoicer
- program czy portal?

Wybierz rozwiązanie pasujące obecnemu modelowi pracy.

icon Invoicer Madar 4.0 pobierz
Program instalowany na komputerze osobistym. BEZPŁATNIE

icon Invoicer Mobile pobierz
Program instalowany na serwerze (przez przeglądarkę). BEZPŁATNIE

icon invoicer.pl loguj / rejestruj
Portal do pracy bez instalacji przez internet. BEZPŁATNIE

W każdej chwili możesz przenieść dane z jednego rozwiązania do innego.

Portal
Invoicer

Zarządzaj firmą

iconprzez internet
iconcałkowicie za darmo
iconbez instalacji
iconbez limitu ilości faktur
iconbez limitu dokumentów

Jak działa portal: zobacz demo


Inne rozwiązania


Madar 7
Internetowy System ERP

program Madar 7 ERP Madar 7 jest największym w Polsce systemem ERP, zbudowanym w podwójnej technologi - dając unikalne możliwości równoczesnej pracy zdalnie przez internet oraz lokalnie. Zawiera w pełni powiązane ze sobą moduły: ERP, magazyn, księgowość, płace, kadry, kancelaria, crm.

Magazyn Madar

program Magazyn Madar Rozliczanie gospodarki magazynowej, fakturowanie: możliwość odłożenia faktury, generowanie faktur zbiorczych, faktury cykliczne, współpraca z kasami i drukarkami fiskalnymi ...

Personel Madar

program Personel Madar Rejestracja danych osobowych, umów, ewidencja czasu pracy w module kadry. Listy płac, umowy zlecenia, karty pracy - w płacach.

Kancelaria Madar

program Kancelaria Madar Program przeznaczony do pracy w kancelariach i sekretariatach, w szczególności dla średnich przedsiębiorstw oraz instytucji. Ułatwia tworzenie i prowadzenie rejestrów kancelaryjnych i spraw, umożliwia obieg dokumentów wewnątrz firmy.

E-deklaracje Madar - freeware

program eDeklaracje Madar Wypełnianie, drukowanie, elektroniczne wysyłanie formularzy podatkowych między innymi: VAT-7, PIT-4R, PIT-11 - bezpośrednio z programu.