Bezpłatny
użytkownik

iconRejestracja i użytkowanie madar.mobi przez jednego użytkownika nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Madar.mobi umożliwia sprawne prowadzenie sprzedaży i rozliczanie magazynów, pozwalając na:
 • ewidencję przyjęć i rozchodów nawet dla 60 magazynów,
 • kontrolę stanów towarów, dostęp do cenników,
 • fakturowanie w PLN i dewizach,
 • rozliczanie należności, zobowiązań i zaliczek,
 • ewidencja kategorii jakości dostwców
 • dostęp do danych kontrahentów, rabatów, warunków płatności.

Współpraca
oddziałów i magazynów

iconWystarczy założyć konto i mieć dostęp do internetu, by stany magazynowe, ceny, dane o sprzedaży i zakupach czy płatności były dostępne każdego dnia i o każdej porze, niezależnie od miejsca pobytu.

Portal może być wykorzystany do współpracy kilku osób i przedsiębiorstw w ramach jednego konta, na przykład przez:

 • pracowników oddalonych od siebie oddziałów,
 • dyrektorów i handlowców,
 • zarządzających i właścicieli.
 • Remanentowych zespołów spisowych

Bezpieczeństwo i wygoda

iconNie tylko dlatego, że dane są przechowywane w profesjonalnych centrach danych, a połączenie jest szyfrowane są przy użyciu klucza SSL.

Również dlatego, że w każdej chwili można pobrać dane w celu wykonania kopii bezpieczeństwa czy kopii w celu wykorzystania w pracy z innymi programami MADAR.

Madar.mobi daje też możliwość pracy webowej na dowolnym urządzeniu stacjonarnym i mobilnym, posiadającym przeglądarkę oraz dostęp do internetu.

Sprzedaż i rozliczenie magazynów
online

icon Madar.mobi ułatwia prowadzenie sprzedaży i rozliczenie gospodarki magazynowej.
Umożliwia obsługę wielu magazynów, wystawianie faktur VAT, rozliczanie należności i zobowiązań - zdalnie, przez internet.
Do podstawowych funkcji w programie można zaliczyć:

Prowadzenie ewidencji

 • towarów,
 • kontrahentów,
 • stanu magazynowego.

Rozliczanie magazynów

 • przyjęcia na magazyn: PZ, PW, faktura RR,
 • wydania z magazynu: RW, WZ, faktura VAT.
 • tworzenie i rozliczanie remanentu.

Raportowanie i analizy

 • wydruki rejestrów VAT, obliczenie kosztu własnego sprzedaży,
 • analiza według zakupów i sprzedaży,
 • prowadzenie kart magazynowych,
 • wydruk zapasu na dowolny dzień,
 • możliwość generowania wykresów.

Remanenty

 • wydruk arkuszy spisowych,
 • wprowadzanie czytnikami,
 • automatyczne porównanie ze stanem komputerowym

Dokumenty zakupu i sprzedaży

 • faktury VAT RR, Faktura Wewnętrzna,
 • faktury importowe, faktury zaliczkowe,
 • rozchód wewnętrzny RW,
 • przesunięcia międzymagazynowe MM
 • Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towaru - faktura WNT
 • Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towaru

Ułatwienia w fakturowaniu

 • możliwość odłożenia faktury (zapis dyspozycji),
 • generowanie faktur zbiorczych na podstawie wz,
 • faktury cykliczne,

Kontrola płatności

 • raporty kasowe (KP, KW),
 • raporty bankowe,
 • kompensaty,
 • drukowanie przelewów,
 • rozliczanie należności i zobowiązań,
 • generowanie wykresów - niezapłacone, sprzedaż, KPiR,

Fakturowanie - zmiany w 2014 roku - opis zmian można znaleźć w poście na naszym blogu Invoicer.blogspot.com

W związku z wejściem 01.01.2013 nowych przepisów dotyczących fakturowania informujemy, że zostały wprowadzone zmiany w programach. Zamieniono obecnie obowiązującą "datę sprzedaży" na "datę dostawy towarów / wykonania usługi"; wprowadzono oznaczenia oznaczenia „metoda kasowa”; procedura marży dla biur podróży; procedura marży – towaru używane; procedura marży – dzieła sztuki; procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki; oznaczenie „odwrotne obciążenie” oraz „samofakturowanie”.

Na płycie głównej aplikacji webowej umieszczony został dashboard – czyli zestaw podstawowych wskaźników stanu firmy: gotówki, należności, zobowiązań, przychodów ze sprzedaży.

Magazyn

faktura RRPrzyjęcie PZ, PW

faktura MPPobranie: RW, WZ

iconPrzesunięcie MM

orange.plRemanent instrukcja

t-mobile.plZestawienia


Handel

iconWystawianie faktur VAT

iconKorekta faktury VAT

iconFaktura Euro

iconCenniki, warunki płatności

iconWykres sprzedaży


Kontrola płatności

iconWpłaty, wypłaty, KP, KW

iconRaporty bankowe

iconKontrola niezapłaconych

iconNależności i zobowiązania

iconWykres niezapłaconych


Ciekawe możliwości

Prezentacja asortymentu w punkcie sprzedaży dzięki rozwiązaniu klasy Digital Signage

Program Madar.mobi posiada zaimplementowany system PromoBoard, który jest rozwiązaniem klasy Digital Signage czyli takim, które obsługuje prezentacje oferty firmy na wyświetlaczach (monitorach, telewizorach) w punktach sprzedaży.

Najważniejsze zalety stosowania systemu PromoBoard:
 • informacje wyświetlane na monitorach aktualizowane są centralnie,
 • treści aktualizują się w czasie rzeczywistym,
 • osoba obsługująca zaimplementowany w Madar.mobi system PromoBoard nie musi posiadać specjalistycznej wiedzy by stworzyć atrakcyjną wizualnie prezentację oferty firmy (wystarczy kilka kliknięć),
 • PromoBoard korzysta z bazy programu Madar.mobi stąd dokonane zmiany w katalogu towarów jak np. zmiana ceny, są automatycznie wyświetlane w prezentacji.
W miejscu sprzedaży prezentacje są wyświetlane na dużym ekranie (monitora, telewizora) dzięki podłączonemu do niego tabletowi, który pobiera je w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem sieci Internet.

Generowanie wykresów

Program Madar.mobi daje możliwość generowania wykresów na podstawie prowadzonych ewidencji. Aktualnie udostępnione są następujące wykresy:
 • niezapłacone - wykresy na których można podejrzeć stan zobowiązań i należności z podziałem na kontrahentów, datę płatności i inne,
 • sprzedaż - wykres obrazujący wielkość sprzedaży w ujęciu kwotowym z podziałem na poszczególne miesiące i lata,
 • KPiR - wykres prezentujący poziom takich składników jak przychody, koszty, wynagrodzenia, sprzedaż i inne

Obsługa i obieg dokumentów

W systemie rejestrowane są wszystkie dokumenty mające związek z operacjami na tzw. indeksach magazynowych. Wprowadza się więc dokumenty związane z przyjęciem materiałów na stan, takie jak: PZ, PW, Faktura RR, również zakupy wewnątrzunijne i importowe. Z drugiej strony wystawiane są dokumenty wydania WZ, RW, MM. W uproszczonych zastosowaniach Faktury Vat mogą jednocześnie być traktowane jak dokumenty wydania z magazynu. Do ciekawych funkcji należy:
 • możliwość odłożenia faktury (zapis dyspozycji),
 • generowanie faktur zbiorczych na podstawie wielu wz,
 • faktury cykliczne,
 • rozbudowane funkcje analizy.
 • rozliczenia dewizowe (Euro, USD itd).

Ewidencja i analiza stanów i transakcji magazynowych

Dzięki rejestracji wszystkich dokumentów mających wpływ na operacje magazynowe możliwe jest uzyskanie informacji o aktualnych stanach, wartości i lokalizacji zapasów, a także o wszystkich transakcjach magazynowych i ruchu dokumentów dla każdej pozycji magazynowej, również dla wydzielonych grup. Przeznaczony dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych (również pełna księgowość) lub ryczałt ewidencjonowany.
Do ciekawych funkcji należy:
 • prowadzenie magazynu w dwóch jednostkach (np. dla opakowań), automatyczne przeliczanie jednostek
 • kompletacje / dekompletacje
 • rozliczanie opakowań zwrotnych
 • podział na stoiska, wielomagazynowość, przesunięcia międzymagazynowe
  Oferowany jest również moduł wspomagający inwentaryzację, pozwalający na wyliczenie i automatyczne przyjęcie różnic remanentowych. Możliwe jest generowanie arkuszy spisu z natury.
 • przeprowadzanie remanentu

Struktura katalogu towarów

Również katalog towarów, będący podstawą przy wprowadzeniu dokumentów, posiada możliwość rejestracji szeregu dodatkowych informacji, takich jak: stany minimalne, stany pożądane, grupy, cechy. Dane te są później dodatkowym kryterium przy sporządzaniu analiz.
W module został zaprojektowany rozbudowany system wyceny oraz dowolne ilości cenników bądź według poziomu cen, bądź indywidualnie dla każdego klienta. Dzięki powiązaniu z modułem promocji możliwe jest prowadzenie swobodnej, a zarazem uporządkowanej polityki cenowej firmy.
 • wielopoziomowe ceny, możliwość przypisania odbiorcy rodzaju ceny, cenniki dewizowe, rabaty, rezerwacje towarów
 • daty ważności towarów, dodatkowe informacje i zdjęcia.
 • warunki gwarancji, opakowania zwrotne.

Analizy przychodów i zakupów

Często zdarza się, że koniecznym staje się wyodrębnienie grup klientów - bądź konkretnych dokumentów "przypisanych" do określonego handlowca bądź akwizytora. Równie często konieczna jest analiza zysku i obrotu dla grup bądź poszczególnych towarów czy wyrobów,.
W programie zaprojektowane zostały mechanizmy pozwalające na podział bazy kontrahentów: regiony, akwizytorzy i cechy . Według tych pól możliwe są analizy sprzedaży, zakupów, niezapłaconych itp.
Możliwe jest również wyodrębnienie grup dokumentów (faktur, wz itp.). Dane klasyfikacyjne wprowadza sę w momencie rejestracji dokumentu - zazwyczaj przypisane są do: danego kontrahenta, dla którego wystawiany jest dokument operatora wypisującego dany dokument bądź do samodzielnego wprowadzenia.

Analiza kosztów

Moduł gospodarki magazynowej charakteryzuje się pełną integracją z modułem finansowo- księgowym. Zapewnia to bieżący dostęp do aktualnych informacji na temat obrotów, wystawionych dokumentów i wartości stanów magazynowych. Dla poszczególnych rodzajów dokumentów magazynowych budowane są schematy dekretacji, również osobno dla każdego z magazynów. Dzięki nim dokumenty są widoczne w systemie F-K na bieżąco oraz możliwe jest automatyczne ich księgowanie. Taki układ zapewnia bieżące analizy i rozliczanie:
 • przychodów i kosztów,
 • należności i zobowiązań,
 • podatku VAT.
System oferuje szereg narzędzi pozwalających na bieżącą analizę poniesionych kosztów. Istnieją mechanizmy pozwalające na powiązanie poszczególnych modułów w programie i rozliczenie kosztów bezpośrednich zakupu towarów i materiałów (z modułu gospodarki materiałowej) dodatkowych koszty zakupu (transport, składowanie) (z modułu F-K) według miejsca powstawania kosztów z podziałem na kontrakty, działy, oddziały itp.

Inne wybrane możliwości programu

Oferowany jest również moduł wspomagający inwentaryzację, pozwalający na wyliczenie i automatyczne przyjęcie różnic remanentowych. Możliwe jest generowanie arkuszy spisu z natury.
 • przystosowany do pracy z dużą ilością danych, zarówno towarów w katalogu, jak i sprzedaży,
 • wielowariantowa numeracja dostosowana do dużej rotacji towarów ułatwia wyszukiwanie i zarządzanie towarami,
 • obsługa kodów kreskowych, w tym kody partii i masy,
 • rozliczenia sieci sklepów / akwizytorów i oddziałów,
 • ewidencja kontroli jakości dostaw.

Madar 7
w chmurze

Zintegrowany internetowy system klasy ERP do prowadzenia firmy przez internet.

System zintegrowany ERP, aplikacja mobilna, on-line

Madar 7 online

w chmurze

50,00 zł

miesięcznie
dla jednego użytkownika

Przeznaczony dla małych i średnich firm: Zobacz demo programu: Madar 7
http://www.madar7.pl/demoonline.htm

Sprawdź
nasze inne rozwiązania

Wybierz rozwiązanie pasujące obecnemu modelowi pracy. Bliźniacze portale:

icon invoicer.pl zobacz
fakturowanie i księgowość
ONLINE BEZPŁATNIE

banner


icon docum.pl loguj / rejestruj
sprzedaż i magazyny BEZPŁATNY 1 UŻYTKOWNIK

banner
madar.mobi

Zarządzaj magazynem
i sprzedażą

iconprzez internet
iconza darmo jeden użytkownik
iconbez instalacji
iconbez limitu ilości towarów
icondla wielu magazynów

Jak działa portal: zobacz demo


Magazyn Madar
czy madar.mobi

Wybierz rozwiązanie pasujące obecnemu modelowi pracy.

Magazyn Madar 4.0 więcej
Program instalowany na komputerze osobistym. Ułatwia prowadzenie gospodarki magazynowej. Umożliwia obsługę wielu magazynów, wystawianie faktur VAT, prowadzenie rejestrów VAT, rozliczanie należności i zobowiązań.

madar.mobi loguj / rejestruj
Interaktywny portal do pracy bez instalacji przez internet. Przygotowany jest zarówno do obsługi prostych operacji magazynowych: PW, RW, jak i zamówień, koszyka czy fakturowania on-line. Umożliwia dostęp do stanów magazynowych, cenników, danych o kontrahentach oraz niezapłaconych.
JEDEN UŻYTKOWNIK BEZPŁATNIE

Folder Programy internetowe

folder programy internetowe